Bli återförsäljare

Vill du bli återförsäljare för OC Candle of Sweden?

Vi är måna om att inte ha mer än en återförsäljare per stad eller område. Vi avgör detta i samråd med er som ansöker och eventuell befintlig ÅF.

I samband med ansökan godkänner ni att vi sparar era uppgifter i vårt kundregister. Vi förbinder om oss till att inte lämna ut dessa till obehörig tredje part.